امضای یادداشت تفاهم کتابخانه های ملی ایران و ترکیه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۱۲ - ۲۰:۳۰:۰
امضای یادداشت تفاهم کتابخانه های ملی ایران و ترکیه
در جریان سفر رئیس جمهور ترکیه به ایران یادداشت تفاهم کتابخانه های ملی دو کشور به امضا مسئولین رسید.
به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، درجریان سفر رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه به ایران و در برابر روسای جمهور دوکشور یادداشت تفاهم همکاری بین سازمان اسناد و کتابخانه جمهوری اسلامی ایران و اداره کل آرشیو دولتی نخست وزیری ترکیه به امضای دکتر اشرف بروجردی رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و پروفسور اوغور اونال رییس اداره کل آرشیو دولتی نخست وزیری جمهوری ترکیه رسید.