کارگاه آموزشی کاغذ شناسی و خط شناسی در کتابخانه ملی برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۲۱ - ۲۰:۳۰:۰
کارگاه آموزشی کاغذ شناسی و خط شناسی در کتابخانه ملی برگزار شد
كارگاه آموزشي كاغذ شناسي و خط شناسي به مدت دو روز و به همت اداره كل آموزش و پژوهش سازمان اسناد و كتابخانه ملي در محل كتابخانه ملي برگزار شد.
كارگاه آموزشي كاغذ شناسي و خط شناسي به مدت دو روز و به همت اداره كل آموزش و پژوهش سازمان اسناد و كتابخانه ملي در محل كتابخانه ملي برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران، در اين كارگاه كه بنا به درخواست گروهي از پژوهشگران، محققان و علاقه مندان به نسخه شناسي در تاريخ 16 و 17 مهرماه و به مدت 12 ساعت برگزار شد، حبيب الله عظيمي و رضا خاني پور اعضاي هيات علمي سازمان به ارائه مباحث در حوزه كاغذ شناسي و خط شناسي پرداختند.
لازم به توضيح است ، درخواست اين گروه از علاقه مندان و پژوهشگران كه از اقصي نقاط كشور در اين كارگاه آموزشي حضور داشتند برگزاري كارگاه هاي آموزشي تكميلي در مباحث نسخه شناسي بود كه مقرر شد با هماهنگي هاي لازم، در ماه هاي آينده كارگاه هايي در اين حوزه برگزار شود.