مستقیم با رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در ارتباط باشید

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۲۲ - ۲۰:۳۰:۰
مستقیم با رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در ارتباط باشید
پست الکترونیک رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران آماده دریافت انتقادات و پیشنهادات پژوهشگران، اندیشمندان و اعضای کتابخانه ملی است.
پست الکترونیک رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران آماده دریافت انتقادات و پیشنهادات پژوهشگران، اندیشمندان و اعضای کتابخانه ملی است.
به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، پست الکترونیک دکتر اشرف بروجردی به نشانی «a.boroujerdi@nlai.ir » در اختیار عموم مخاطبان کتابخانه ملی بالاخص پژوهشگران و اعضای این سازمان قرار گرفته است تا از این طریق بتوانند انتقادات و پیشنهادات خود را به صورت مستقیم با ریاست سازمان در میان بگذارند.