نظری نو درباره درباره علل وقوع عصر اکتشافات دریایی و جغرافیایی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۳۰ - ۲۰:۳۰:۰
نظری نو درباره درباره علل وقوع عصر اکتشافات دریایی و جغرافیایی
اولین کرسی علمی ترویجی آزاد اندیشی با عنوان نظری نو درباره علل وقوع عصر اکتشافات دریایی و جغرافیایی در اندیشگاه برگزار می‌شود.
اولین کرسی علمی ترویجی آزاد اندیشی با عنوان نظری نو درباره علل وقوع عصر اکتشافات دریایی و جغرافیایی در اندیشگاه برگزار می‌شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ، به همت گروه پژوهش‌هاي اسلام‌شناسي و ايران‌شناسي و با همكاري دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و موسسه سفیران فرهنگی نوین اولین کرسی علمی ترویجی آزاد اندیشی با عنوان «نظری نو درباره علل وقوع عصر اکتشافات دریایی و جغرافیایی» امروز از ساعت 14-16 در اندیشگاه فرهنگی برگزار مي‌شود.
این کرسی توسط دکتر علی محمد طرفداری ارائه و توسط داریوش رحمانیان عضو هیات علمی دانشگاه تهران مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. دبیر علمی این کرسی نیز قربانعلی کناررودی، عضو هیات علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی است.