نتایج ارزیابی صلاحیت علمی متقاضیان عضویت در هیأت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اعلام شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۶ - ۲۰:۳۰:۰
نتایج ارزیابی صلاحیت علمی متقاضیان عضویت در هیأت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اعلام شد
با توجه به اعلام نیاز صورت گرفته در فراخوان های شهریور 94 و بهمن ماه 95 برای عضویت در هیأت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی در مقطع دکتری ، صلاحیت علمی سه نفر از متقاضیان مورد تایید قرار گرفت.
با توجه به اعلام نیاز صورت گرفته در فراخوان های شهریور 94 و بهمن ماه 95 برای عضویت در هیأت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی در مقطع دکتری ، صلاحیت علمی سه نفر از متقاضیان مورد تایید قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، بر اساس ارزیابی به عمل آمده استادان برجسته مدعو، فرشید دانش و زینب پاپی در رشته کتابداری و محمد رضا جبار پور ستاری در رشته مهندسی کامپیوتر انتخاب شدند.همچنین متقاضیان در رشته های تاریخ و زبان شناسی امتیازلازم را کسب ننمودند.
شایان ذکر است پذیرش نهایی این افراد به عنوان عضو هیأت علمی منوط به گذراندن مراحل تعیین شده در وزارت علوم،تحقیقات و فناوری است.