فصلنامه های علمی و تخصصی سازمان اسناد و کتابخانه ملی زیر ذره بین بازدیدکنندگان نمایشگاه مطبوعات

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۶ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۱۲/۴ - ۲۰:۴۸:۵۴
فصلنامه های علمی و تخصصی سازمان اسناد و کتابخانه ملی زیر ذره بین بازدیدکنندگان نمایشگاه مطبوعات
سازمان اسناد و کتابخانه ملی، طی بیست و سومین دوره نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها به عرضه نشریات تخصصی خود .پرداخته است
سازمان اسناد و کتابخانه ملی، طی بیست و سومین دوره نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها به عرضه نشریات تخصصی خود .پرداخته است
به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، در این دوره از نمایشگاه، بخش ویژه ای به عرضه مطبوعات تخصصی چاپ شده توسط سازمان مذکور در غرفه اختصاص یافته است
فصلنامه های علمی و پژوهشی گنجبینه اسناد و مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات و فصلنامه های تخصصی نامه ایران و اسلام، آرشیو ملی و تاریخ شفاهی از جمله فصلنامه های تخصصی سازمان اسناد و کتابخانه ملی است
شایان ذکر است امسال انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی با نمایش مجلدات مطبوعات تاریخی و قدیمی، نرم افزارهای مطبوعاتی، کتاب های موضوعی مطبوعاتی در کنار فصلنامه های علمی و تخصصی، یکی از فعال ترین انتشاراتی ها در حیطه مطبوعات به شمار می رود
اضافه می شود، علاقه مندان به مطالعه نشریات تخصصی سازمان اسناد و کتابخانه ملی، می توانند به آدرس این سایت nlai.ir مراجعه نمایند
بیست و سومین دوره نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها از ساعت ۹:۳۰ تا ۲۰:۳۰ در مصلی امام خمینی(ره) برقرار است و علاقه مندان به اسناد و تاریخ مطبوعات می توانند برای بازدید از گنجینه غرفه سازمان اسناد و کتابخانه ملی به این غرفه در ضلع شمالی شبستان مصلی مراجعه کنند