برگزاری جلسه شورای اسناد ملی ایران

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۱۹ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۱۲/۴ - ۲۰:۴۲:۱۳
برگزاری جلسه شورای اسناد ملی ایران
سيصدوبیست و ششمین جلسه شوراي اسناد ملي ايران صبح روز شنبه در محل ساختمان اسناد برگزار شد.
سيصدوبیست و ششمین جلسه شوراي اسناد ملي ايران صبح روز شنبه در محل ساختمان اسناد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ، این جلسه با حضور اشرف بروجردی رئیس سازمان و مهدی حجت عضو متبحر در تاریخ و فرهنگ و رئیس شورا؛ رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم و عضو متبحر در تاریخ و فرهنگ ایران؛ حسین عسکریان ابیانه معاون اداری٬ مالي و مديريت منابع وزارت علوم، تحقيقات و فناوري؛ سيامك سعيد فوائدي داديار دادسراي ديوان عالي كشور؛ فياض شجاعي دادستان کل ديوان محاسبات كشور؛ مهدی اشراقی معاون اداری و مالی سازمان اداری و استخدامی کشور و دكترشهرام يوسفي فر معاون اسناد ملی و دبير شورا در ساختمان اسناد ملي ايران برگزار گرديد.
در این جلسه در خصوص شمول قانون اسناد ملی ایران در کلیه دستگاهها، نحوه تعیین تکلیف اسناد انتقالی به سازمان و تهیه آئین نامه مربوط به بند «ت» ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بحث و بررسی شد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.
در پایان جلسه درخواست مجوز امحاي اوراق راكد بنیاد سینمایی فارابی و وزارت جهاد کشاورزی(سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران) مورد بررسي و تصويب قرار گرفت كه مصوبه آن براي اجرا به دستگاههای فوق الذكر ابلاغ خواهد شد.