برنامه های اندیشگاه فرهنگی در هفته پیش رو

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۲۶ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۱۲/۴ - ۲۰:۳۹:۴۸
برنامه های اندیشگاه فرهنگی در هفته پیش رو
در هفته آخر آبان ماه اندیشگاه فرهنگی کتابخانه ملی سه نشست برگزار می کند.
در هفته آخر آبان ماه اندیشگاه فرهنگی کتابخانه ملی سه نشست برگزار می کند.
به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ، روز سه شنبه 30 آبان نشست دیگری از سلسله جلسات الهیات معاصر توسط همایون همتی از ساعت 15 تا 16:30 در سالن اندیشگاه برگزار می شود.
همچنین روز چهارشنبه از 14 الی 15:30 در همین سالن مهدی محبتی ادامه نشست های آشنایی با قصه های عرفانی عطار نیشابوری را برگزار می کند.
در همین روز از ساعت 16 الی 17:30 انجمن زنان پژوهشگر تاریخ با همکاری پژوهشکده اسناد و اندیشگاه فرهنگی سازمان نشست آسیب شناسی اثرا ت حوادث تاریخی اجتماعی معاصر بر زنان غرب کشور را با حضور محمدعلی سلطانی برگزار می کنند.