بروجردی: در آموزه های دینی تفکیکی میان زن و مرد نیست

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۹/۱۵ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۱۲/۴ - ۲۰:۳۰:۲۴
بروجردی: در آموزه های دینی تفکیکی میان زن و مرد نیست
اشرف بروجردی در روز آخر کنگره اخلاق در علوم و فناوری سهم کم زنان در مباحث علمی و توسعه را ناشی از غفلتی تاریخی درباره شان و جایگاه زنان دانست.
اشرف بروجردی در روز آخر کنگره اخلاق در علوم و فناوری سهم کم زنان در مباحث علمی و توسعه را ناشی از غفلتی تاریخی درباره شان و جایگاه زنان دانست.
به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، در روز آخر کنگره اخلاق در علوم و فناوری، نشستی تخصصی موضوع زنان ، اخلاق و علم و فناوری با حضور اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، الهه کولایی استاد دانشگاه و عضو هیات علمی و اعظم ایرجی زاد برگزار شد.
بروجردی در این نشست گفت: مباحث بسیاری وسیعی در این کنگره مطرح شده و قاعدتا تدبیر این ها بعد از این می تواند راه گشا باشد. من معتقد نیستم که اخلاق گمشده بشر است بلکه باید در جستجوی اخلاق بود. بشر به این مسئله رسیده است که اخلاق را سر لوحه همه تلاش ها و محورهایش قرار بدهد.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: باید اول تببین کنیم که چرا زنان را تفکیک می کنیم ؟ شما می دانید که مبانی دینی ما و همچنین ذات وجودی انسان بر این مبنا قرار نگرفته که مرد و زن تفکیک بشوند، ولی به جهت سابقه تاریخی و به جهت فراموش شدگی تاریخی ما ناگزیریم که این ربط را بر قرار کنیم تا اذهان و دیدگاه ها تمایل پیدا کند و این تفکیک را از میان ببرد.
این قرآن پژوه در ادامه با اشاره با تاریخ اسلام گفت: از صدر اسلام این تفکیک بین زن و مرد وجود نداشته است. در همین حوزه علم پیامبر اعظم می فرماید «طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه» زن و مرد موظف هستند که طالب علم باشند. یا زمانی که قرآن می خواهد بشارت بدهد تفکیکی قائل نمی شود و می فرماید «وبشر عبادی الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه »
بروجردی در ادامه درباره وجود تفکیک و تبعیض درباره زنان در جواع اسلامی تصریح کرد: سابقه تاریخی این سرزمینی ترکیبی است عجین شده، بین باورهای ناخواسته و باورهای غیر معقول در کنار باورهای دینی و ارزشی و آن به عنوان ملاک و محک عمل رفتار ما قرار گرفته است. ما می دانیم که مبنای هر رفتاری در جامعه باید عقل باشد. پیامبر(ص) درباره عقل می فرمایند «العقل ما عبد به الرحمن» یعنی پرستش خداوند هم بر مبنای خرد و عقل است.
بروجردی در بخش دیگری از سخنانش گفت: وقتی ما وارد بحث نسبت زنان، اخلاق و علم و فناوری می شویم قاعدتا باید به این توجه بکنیم که زنان ترسیم گر خطوط زندگی برای بهتر زیستن هستند. چه درون خانواده زن نقش اول را ایفا می کند و چه در عرصه های اجتماعی و حتی مدیریت های کلان و تصمیم گیری های کلان. امروز جامعه به این رسیده است که حضور زنان در مدیریت های کلان می تواند جامعه را به این سمت و سو سوق بدهد که بتواند از یک توازن برخوردار شود.
او تاکید کرد: اینکه ما در کنگره ای که با هدف بررسی نسبت علم و فناوری با اخلاق است چرا به صورت مجزا بحث زنان را مطرح می کنیم به دلیل این غفلت تاریخی به وجود آمده است. شاید این مسئله بتواند باورها و رفتارها را تصحیح کند.
در ادامه این نشست الهه کولایی با اشاره به بخش‌هایی از سخنان بروجردی گفت: خانم بروجردی اشاره کردند که دیدگاه اسلام به انسان همراه با کرامت است. جامعه بشری هم با همین معزلی روبروست که خانم بروجردی درباره تمایز زن و مرد در جامعه اسلامی گفتند. من اسم آن را غفلت نمی گذارم بلکه این ساختاری است که در طول تاریخ شکل گرفته است. به صورت تاریخی حوزه فعالیت زنان به داخل خانه محدود شده است. البته زنان در بعضی جوامع زودتر بعضی دیگر دیرتر وارد اجتماع شدند و نقش های خاص، زنان اخلاق خاص زنانه و مردانه را هم به دنبال داشته است.
کولایی در ادامه گفت: ما این نگاه نابرابر نسبت به مرد و زن را در فلسفه سیاست هم می بینیم. حتی در نظریه ها متاخر نظیر نظریه عدالت جان رال می بینید که نگاه برابر ندارد.در حقیقت ما در علم و سیاست یک سری نابرابری ها را می بینیم که ارتباط به جنسیت دارد. بحث زنان و اخلاق و توسعه ضرورت به حساب آوردن زنان در توسعه بحث های جدیدی است. وقتی ما سیره پیامبر را می بینیم که رفتارشان با زنان چگونه بوده است، این آرمان ها و آمال هایی است که قرن هاست جامعه مسلمانان با آن بیگانه است و امروزه در مواجهه با غرب و مدرنیته است که دوباره این مباحث مطرح شده است.
در ادامه نشست اشرف بروجردی در پاسخ به نظرات کولایی گفت: به نظرم بهتر است اول تعریفی از اخلاق ارائه بدهیم. آیا اخلاق یک امر ذاتی است یا یک امر عرضی. ما در باورهای دینی مان آمده است اگر انسان سالم باشد و برخوردار از فطرت سالم باشد خود به خود ملاک های را باور دارد که این ملاک ها یک اجماع عمومی با خود دارد. اعتقاد ما بر این است که ارزش های آفریده شده جمعی است. یعنی این نیست که یک نفر بگوید دروغ بد است و دیگری بگوید خوب است. با توجه به این مبحث اگر با بخواهیم که وارد این وادی بشویم بحثمان آن است که آن ارزش های آفریده شده جمعی را به عنوان ملاک اخلاق تعریف می کنیم. اخلاق در رفتار و گفتار و باور متجلی می شود. شما چیزی را که اعتقاد داری به زبان می آورید و آنچه را که به زبان می آورید را عمل می کنید. بنابر این تعریف اخلاق این است که اخلاق آن باورهای عمومی جامعه است که وجدان بشری آن را پذیرفته است. من گفتم که موضوع زنان یک غفلت تاریخی است و خانم کولایی با آن مخالفت کردند. اما به نظر من این دو تفاوت چندانی با هم ندارند. یعنی تاریخ نسبت به آن چیزی که در وجود انسان ها وجود داشته است غفلت داشته است.