توافق همکاری میان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و انجمن آثار و مفاخر ایران

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۱۲/۴ - ۲۰:۱۵:۲۴
توافق همکاری میان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و انجمن آثار و مفاخر ایران
حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و تعدادی از معاونین و همکاران این انجمن از بخش های مرمت، آزمایشگاه ها و تالار پژوهش آرشیو ملی ایران بازدید کردند.
حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و تعدادی از معاونین و همکاران این انجمن از بخش های مرمت، آزمایشگاه ها و تالار پژوهش آرشیو ملی ایران بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی، حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با شهرام یوسفی فر معاون اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار یوسفی فر ضمن تاکید بر ضرورت اجرای قانون اسناد ملی ایران در همه دستگاه‌های کشور، بر کاربست استانداردهای مربوط به حفظ و نگهداری اسناد در دستگاه ها تاکید کردند و خواستار گسترش همکاری های فی ما بین دو سازمان شد.
در این جلسه توافق شد اسناد راکد انجمن آثار به آرشیو ملی انتقال داده شده و دیجیتال شود. هم چنین مقرر شد سازمان مفاخر در راستای اهداء اسناد مفاخر فرهنگی و علمی کشور به آرشیو ملی ایران برنامه هایی را به اجرا در آورد. هم چنین توافق شد آرشیو ملی در برپایی نمایشگاه هایی در مراسم تجلیل از مفاخر علمی و فرهنگی که در انجمن آثار اجرا می شود، همکاری نماید.