انتصاب سید ضیاء هاشمی و مهدی حجت در شورای اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۱۲/۴ - ۲۰:۷:۱۷
انتصاب سید ضیاء هاشمی و مهدی حجت در شورای اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی
سید ضیاء هاشمی و مهدی حجت عضو شورای اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی شدند.
سید ضیاء هاشمی و مهدی حجت عضو شورای اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی شدند.
به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با ابلاغ اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور، سید ضیاء هاشمی و مهدی حجت برای عضویت در شورای اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تعیین شدند.