زبان لوترا: زبان فراموش شده استرآباد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۹/۲۱ - ۵:۲۸:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۹/۲۱ - ۵:۳۲:۳۵
زبان لوترا: زبان فراموش شده استرآباد
سخنران : کریم الله قایمی / 07- 6 مهر 1395

پنجمین نشست از سلسله نشستهای ایران شناسی  اداره کل اطلاع رسانی کتابخانه ملی با عنوان "زبان لوترا: زبان فراموش شده استر آباد" در تاریخ 6 مهر 1395 با سخنرانی استاد کریم الله قایمی برگزار شد.

لوترا که از آن به عنوان یکی از زبان های مخفی ایران نام برده میشود مختص گرگانیان بوده و هنگامی به کار می رفته است که متکلمان نمیخواسته اند فرد دیگری متوجه محتوای کلام آنها شود.

لوتراها به طور اعم زبان مشترک مردمانی با منافع و مضرات مشترک است. لوتراها یا زبانهای رمزی شامل لهجه یا زبان رسمی و غیر رسمی نمیشود. نام لوتراها بر اساس ساختار آن انتخاب می شود. طراحان لوترا، مبتکرانی خلاق و توسعه دهنده زبان و فرهنگ بودند. لوترای استرابادی دارای قواعد خاص دستوری بوده که البته گفته میشود اهالی هر یک از محلات قدیمی شهر با مقداری تغییر در این قواعد، دارای گویش مختص به خود نیز می‌شده اند.

برای اولین بار در سازمان اسناد و کتابخانه ملی نشست زبان لوترا همزمان به طور زنده از شبکه اینترنتی بابل تی وی (www.babol.tv) پخش شد که بیش از 3500 نفر بازدید کننده داشت.