مجموعه اهدایی دولت آلمان نازی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۹/۲۰ - ۸:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۹/۲۱ - ۵:۳۱:۵۸
مجموعه اهدایی دولت آلمان نازی

 

دولت آلمان نازی در سال 1319 تعداد 7500 جلد کتاب به زبان آلمانی که شامل بیشتر رشته های علوم بود به دولت ایران هدیه کرد که به کتابخانه ملی تحویل گردید. اهدای این کتابخانه آلمانی كه به مجموعه رايش معروف است با تعداد کثیری کتاب، بی شک در غنای کتابخانه ملی نقش عمده ای داشت. خبر اهدای کتابخانه و مقدمات ارسال کتابهای آن طی نامه ای در سال 1318 به اطلاع کتابخانه ملی رسید و به خصوص در مورد کثرت کتب تاکید شده بود که طول کتابهای ارسالی در صورتی که کنار هم قرار داده شود به دویست و هفتاد متر می رسد.

فهرست اين کتابهای اهدایی نيز توسط خود آنها چاپ و منتشر شد. این فهرست شامل یک مقدمه و فهرست محتویات به زبان فارسی و آلمانی است ولی متن اصلی آن به زبان آلمانی می باشد.

این کتابخانه با پیش قدمی آقای آلفرد روزمبرگ و بنابر سفارش وزارت خارجه به وسیله موسسه مبادله مطبوعاتی بین آلمان و ساير كشورها در برلن تنظیم شد. وزارت خانه های مختلف آلمان تعدادي از نشریات اداری خود را برای کسب اطلاعات راجع به عمران و آبادی های تازه آلمان در اختیار این کتابخانه قرار دادند.

در مجموعه اهدايي علاوه بر كتاب، عكسهايي از شهرهاي بزرگ آلمان و مطبوعات نيز وجود داشت. همچنين تعدادي از مجلاتي كه مربوط به سال 1939 و بيانگر وضعيت و پايه دانشي آن زمان بوده، ضميمه اين مجموعه شد.

دولت آلمان نازي هدف خود از اهداي اين مجموعه به دولت ايران را چنين بيان مي كند:

•    نگاهداری و پرورش مناسبات دانشی و تمدنی بین کشور آلمان و ایران؛

•    تلاش آلمان ناسیونال سوسیالیست در پیشرفت تمدن و تاریخ آریایی؛

•     توسعه و پیشرفت انديشه خويشاوندي روحي دو ملت؛

•    توسعه عمران اقتصادي ايران نو؛

•    اجراي مطالعات علمي و فني مشترك؛

•    روابط نزدیک و همکاری تمدنی بین دو کشور؛
•    كمك به دانشجویان ایرانی در شناخت تمام رشته های علوم و مخصوصا در فنون و علوم طبیعی راجع به گذشته و حال آلمان