کتابشناسی تازه های مجموعه ایران شناسی و اسلام شناسی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۹/۱۳ - ۷:۳۹:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۱۰/۳ - ۷:۱۳:۳۱
کتابشناسی تازه های مجموعه ایران شناسی و اسلام شناسی
ایران‌شناسی شاخه اي از دانش است که به مطالعه دانش فرهنگی ایران از زمان باستان تا حال می‌پردازد

ایران‌شناسی شاخه اي از دانش است که به مطالعه دانش فرهنگی ایران از زمان باستان تا حال می‌پردازد. این فرهنگ شامل تاریخ، ادبيات، هنر و فرهنگ ایران کهن و ایران نو می‌شود. علاوه بر این به مطالعه زبان‌های ایرانی در اين دانش پرداخته می‌شود. ایران‌شناسی شامل محدوده جغرافیایی کشورهای امروزی ایران، افغانستان ازبکستان و تاجیکستان است.

اسلام شناسي دانشي است كه به مطالعه علوم، تاريخ، فرهنگ، هنر و سياست در كشورهاي اسلامي ومطالعه اسلام و علوم اسلامي مي پردازد.

 با توجه به شاخص بودن اين دو دانش و وسعت حوزه اطلاعات آنها كتابخانه ملي مجموعه اي براي گردآوري و اشاعه اطلاعات اين دو دانش پديد آورده است كه منابع غير فارسي وغيرعربي اين دو حوزه را گردآوري ، حفا‌ظت و اطلاع رساني نمايد. اين مجموعه با به كار گيري اهداف زير به فعاليت مي پردازد:

- حفظ  و معرفي پيشينه تاريخي، ادبي، فرهنگي، علمي و اسلامي ايران و ايرانيان در سطح ملي و بين‌المللي

- اشاعه اطلاعات مراجع و منابع حوزه ايران‌ و اسلام

- فراهم آوردن زمينه هاي همكاري بين مراكز اطلاع‌رساني در حوزه ايران‌ و اسلام

- گسترش دانش و اطلاعات در حوزه ايران‌ و اسلام

- اجراي برنامه‌هاي آموزشي براي بالا بردن سطح سواد اطلاعاتي كاربران و رفع نياز آن ها

به منظور پيشبرد اهداف گروه و ارائه هرچه بهتر منابع و اطلاعات موجود به علاقه مندان و پژوهشگران، كتابخانه ملي منابع جديدي را كه به مجموعه اضافه مي شود ابتدا طي نمايشگاهي به محققان عرضه مي نمايد سپس در محل اصلي خود قرار مي دهد.

در اينجا كتابشناسي تازه هاي مجموعه و نمونه اسكن شده اي از چند كتاب ارائه شده در نمايشگاه عرضه مي شود.