نمایشگاه مجازی گروه پیایندها به مناسبت روز معلم(شهادت استاد مطهری)

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۹/۸ - ۸:۴۷:۰
نمایشگاه مجازی گروه پیایندها به مناسبت روز معلم(شهادت استاد مطهری)
استاد فلسفه اسلامي ، استاد كلام اسلامي شيعي دوازده امامي ، استاد تفسير قرآن ، عضو هيئت موتلفه اسلامي و از نظريه‌پردازان نظام جمهوري اسلامي ايران بود.

مرتضي مطهري :
زاده شده در ۱۳ بهمن ۱۲۹۸ در فريمان - ترور شده در ۱۱ ارديبهشت ۱۳۵۸ در تهران ؛
استاد فلسفه اسلامي ، استاد كلام اسلامي شيعي دوازده امامي ، استاد تفسير قرآن ، عضو هيئت موتلفه اسلامي و از نظريه‌پردازان نظام جمهوري اسلامي ايران بود.
وي قبل از انقلاب ۵۷ عضو انجمن فلسفه و استاد دانشگاه تهران بود. بعد از انقلاب به رياست شوراي انقلاب منصوب شد. امام خميني علاقه زيادي به وي داشت، تا بدانجا كه بعد از مرگش گفت: «مطهري پارهٔ تن اسلام و حاصل عمر من بود.» در ادبيات جمهوري اسلامي ايران از وي با عنوان معلم شهيد ياد مي‌گردد.

برای مشاهده مقالات روی عنوان آن ها کلیک کنید .

 1- روزجهاني معلم براي ما  2- معلم كيست
 3- چرا به مطهري مي پردازيم  4- مرثيه اي براي نظام آموزشي
 5- تنبيه در مدارس به تاريخ پيوست  6- آموزشي اينچنين،پرورشي آنچنان
 7- روز معلم  8- پاي صحبت فرهنگيان به مناسبت هفته معلم
 9- متفكر نظريه پرداز  10- معلم،باغبان گلشن علم
 11- مطهري مظهر اخلاص و صفا  12- مطهري،مطهري است
 13- سيره عملي و علمي استاد مطهري  14- ميراث شهيد مطهري
 15- به انگيزه پاسداشت شهادت استاد...  16- جهان آينده،جهان دانايي است
 17- حديث مكرر علم و ثروت  18- معلم،مهره يي در نظام اداري نيست
 19- قلب معلم ترك خورده دردهاست  20- معلم از ژرفاي آسمان آمد
 21- بهبود معيشت فرهنگيان:روياي ...  22- بررسي ابعاد شخصيتي شهيد مطهري...
 23- جلوه هاي معلمي استاد شهيد مطهري  24- مطهري و رسالت هاي اعتقادي و اجتماعي
 25- خاطرات ناگفته درباره استادمطهري  26- نامه اي نو يافته از شهيد مطهري
 27- نگاهي به شخصيت علمي-...  28- پرستش،اصل بنيادين فلسفه اخلاق استاد ...
 29- شهيد مطهري هنوز گمشده نسل ...  30- نگاهي به زندگي و فعاليت هاي انسان ...
 31- حزب خداوند به مناسبت 12 ارديبهشت  32- مطهري مرد زمان خويش
 33- خاطرات و نظرات احمد جلالي ...  34- چندخاطره از شهيد مطهري