گذری بر سفرنامه های اروپائیان در دوره های ایلخانیان، صفویه، افشاریه و زندیه بر اساس منابع سازمان

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۲۱ - ۱۱:۱۹:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۲۲ - ۵:۲۲:۱۸
گذری بر سفرنامه های اروپائیان در دوره های ایلخانیان، صفویه، افشاریه و زندیه بر اساس منابع سازمان
سخنرانان نشست : آرزو تجلی ، رزیتا انواری / آذر 1394

به مناسبت هفته پژوهش، سیزدهمین نشست تخصصی گروه پژوهش های اسلام شناسی و ایران شناسی با عنوان «گذری بر سفرنامه های اروپائیان در دوره های ایلخانیان، صفویه، افشاریه و زندیه بر اساس منابع سازمان اسناد و كتابخانه ملی ج.ا.ا» با سخنرانی خانم ها آرزو تجلی و رزیتا انواری در تاریخ 94/9/29 در اندیشگاه فرهنگی برگزار شد.

در این نشست كه مبتنی بر یافته های علمی دو طرح پژوهشی مستقل بوده است، نخست آرزو تجلی از پژوهشگران گروه، به ارائه توضیحاتی کلی درباره سفرنامه ها به عنوان منابع اطلاعاتی دست اول، جایگاه آن ها در میان منابع مرجع و سایر منابع اطلاعاتی، و نیزکاربرد اطلاعات این منابع در حوزه های علمی گوناگون پرداخت. این پژوهشگر، پس از ارائه توضیحاتی درباره طرح پژوهشی «پایگاه اطلاعاتی سفرنامه های انگلیسی موجود درکتابخانه ملی» به معرفی اجمالی محتوای سفرنامه های دوره های ایلخانیان، تیموریان، صفویه، افشاریه، و زندیه و تحلیل محتوایی برخی از منابع مذکور پرداخت.

در ادامه، رزیتا انواری، پژوهشگر دیگر این گروه ، ضمن اشاره به طرح پژوهشی «بانک تصاویر ایران شناسی سفرنامه های لاتین از صفویه تا پایان قاجار»، به ارائه مباحثی در خصوص سفرنامه های مصور اروپائیان از ایران، در دوره های مذکور  پرداخت. وی، ضمن اشاره به نقش تصاویر در درک بهتر متن، به ویژه متون سفرنامه های که یکی از اهدافشان ارائه گزارش و اطلاعات است، تصاویر را به دو دسته تزئینی و آموزشی تقسیم  کرده و پیدایش صنعت چاپ را زمینه ساز استفاده روزافزون از عکس های آموزنده در کنار متون دانست که در طول چند قرن به اوج رسید. او سپس نمونه هایی از تصاویر سفرنامه های منتخب این ادوار تاریخی را معرفی و ضمن نمایش تصاویر برگزیده توضیحاتی درباره آن ها ارائه نمود. این نشست تخصصی  پس از  پاسخگویی به پرسش های حاضران پایان یافت.