کلیات حقوق نشر

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۲۱ - ۷:۵۲:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۲۱ - ۷:۵۴:۴۲
کلیات حقوق نشر
سخنران نشست : سید عباس حسینی نیک / آبان 1394
هشتمين نشست تخصصي گروه پژوهش هاي اسلام شناسي و ايران شناسي در سال 94، با عنوان «كليات حقوق نشر»  با سخنراني دكتر سيد عباس حسيني نيك در تاريخ 94/8/6 در انديشگاه فرهنگي برگزار شد. اين نشست به منظور بررسي ضوابط كلي نشر و حق مولف (به طور خاص) از ديدگاه حقوقي و اسلامي برگزار شد. ايشان كه هم مولف و هم ناشر و هم بازرس حقوقي اتحاديه ناشران بودند، به بررسي كليات حقوق نشر و حق مولف از زواياي مختلف پرداختند. از جمله مباحثي كه توسط ايشان مورد واكاوي قرار گرفت، قوانين و ضوابط نشر، حقوق مادي و معنوي پديد آورنده (حق مولف) و مشروعيت و يا عدم مشروعيت آن از ديدگاه  انديشمندان اسلامي(از جمله امام خميني) و همينطور مسئوليت هاي مدني و كيفري نويسندگان و ناشران در قبال همديگر بوده است. بيان مصاديق و نمونه هاي فراوان از طرح دعاوي مولفين و ناشران و ارائه راهكارهائي براي به رسميت شناختن حق مولف از جمله مباحث ديگر مطرح شده در اين نشست بوده است . جلسه با پرسش و پاسخ حاضرين به پايان رسيد.