ارنست هرتسفلد و پژوهش های ایرانی و اسلامی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۲۱ - ۷:۳۹:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۲۱ - ۷:۴۲:۷
ارنست هرتسفلد و پژوهش های ایرانی و اسلامی
سخنران نشست : فرح زاهدی / مهر 1394

ششمین نشست تخصصی گروه پژوهشهای اسلام شناسی و ایران شناسی در سال 94، با عنوان « ارنست هرتسفلد و پژوهش های ایرانی و اسلامی» با سخنرانی خانم دكتر فرح زاهدی در اندیشگاه فرهنگی برگزار شد. وی ارنست امیل هرتسفلد آلمانی (1879-1948)، را باستان شناس، فقه اللغه شناس و متخصص چند وجهی تاریخ ایران باستان و دوران اسلامی و یكی از چهره های شاخص در مطالعات خاور نزدیك و ایران باستان در خلال نیمه اول سده بیستم دانست و اظهار كرد كه فهرست موضوعات مورد علاقه وی با رشته ها و زیر شاخه های رشته های متعدد یك دانشكده برابری و همترازی می كند. این موضوعات عبارتند از جغرافیای تاریخی و موضع نگاری شرق نزدیك، باستان شناسی و تاریخ دوران عصر سنگ و دوران مس و برنز در ایران و عراق، تاریخ و باستان شناسی تمدن های هیتی و بابلی و آشوری، هنر هخامنشی، عظمت معماری و بررسی باستان شناختی تخت جمشید و پاسارگاد، زردشت پیامبر، مسائل باستان شناسی دوران اشكانیان و ساسانیان، منشا هنر اسلامی، كتیبه ها و مهرها و سكه های هخامنشی و ساسانی و ایران دوران اسلامی، پیچیدگی پیكر نگاری شرق نزدیك، تاریخ و باستان شناسی و فرهنگ سامرا و حلب و بادیه و حیره.

آثار تحقیقی وی نزدیك به دویست كتاب و مقاله و نیز نقد آثار دیگران است. همه اینها به سبب دانش گسترده وی پیرامون سرزمین های شرق نزدیك و آشنائی عمیقش با كتیبه ها و اسناد مكتوب و درك هنری و طراحی برجسته  اش از بناها و آثار باستان شناختی به همراه تجربه بی نظیرش در خلال شانزده حفاری در ایران و عراق و سوریه به دست آمده است. این كاوش ها و تحقیقات حاصل از آنها از سال 1903 هنگامیكه در حفاری باستان شناسی آشور به همراه دانشمندان آلمانی بود ، شروع و تا سال 1934 یعنی زمانی كه حفاری تخت جمشید و بررسی تاریخ هخامنشیان را در تخت جمشید برای موسسه شرق شناسی شیكاگو انجام می داد، ادامه داشت. از نخستین پروفسور در باستان شناسی خاور نزدیك در دنیا بود و نیز اولین فرد تاثیرگذار و فعال در نگارش و تنظیم و انتشار و اجرائی كردن قانون ایرانی درباره آثار باستانی بود.