گزارشی از روند برگزاری نشست «فرزانگان مهر حضور دیرپای فرزانگان ایرانی در اروپا»

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۱۷ - ۷:۱۵:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۲۱ - ۶:۳۱:۱۹
گزارشی از روند برگزاری نشست «فرزانگان مهر حضور دیرپای فرزانگان ایرانی در اروپا»
سخنران نشست : محسن جعفری مذهب / بهمن 1393

چهاردهمین نشست تخصصی گروه پژوهش های اسلام شناسی و ایران شناسی در سال 93، باعنوان "ارائه گزارشی از برگزاری همایش فرزانگان مهر: حضور دیرپای فرزانگان ایرانی در اروپا"، در اندیشگاه فرهنگی سازمان برگزار شد.

در ابتدا دكتر جعفری مذهب به نشست برگزار شده در آرشیو ملی تحت عنوان "فرزانگان مهر: حضور دیرپای فرزانگان ایرانی در اروپا" كه همزمان با تقارن تولد حضرت مسیح (ع) و پیامبر اسلام (ص) برگزار شده بود  اشاره كرد و فلسفه برپائی آن را برقراری پل فرهنگی بین مذاهب سه گانه زرتشتی، مسیحی و اسلام از یك سو و پل تمدنی بین تمدن ایرانی و تمدنهای سه گانه بیزانسی، رمی، و ژرمنی از سوی دیگردانست. وی در ادامه افزود: حضور پررنگ فرزانگان ایرانی در تاریخ مسیحیت و تمدن غرب، به روز تولد مسیح برمی گردد كه در دهكده بیت لحم حضور یافته و هدایایی تقدیم او نمودند. كما اینكه در آغاز انجیل متی (باب 2 آیه 1 تا 12) آمده است كه: "و چون عیسی در ایام هیرودیس پادشاه در بیت لحم یهودیه تولد یافت، ناگاه مجوسی چند از مشرق به اورشلیم آمده گفتند كجاست آن مولود كه پادشاه یهود است، زیرا كه ستاره او را در مشرق دیده ایم و برای پرستش او آمده ایم. ... به خانه آمده طفل را با مادرش مریم یافتند و بر روی در افتاده او را پرستش كردند و ذخایر خود را گشوده هدایا و طلا و كندر و مر بوی گذرانیدند..."

در سنتهای كلیسای غرب عبارت "مجوسی ای چند" را به قرینه "هدایای سه گانه: طلا، كندر، و مًُر" 3 نفر می دانند. تصاویر این سه نفر در بعضی تصاویر كلیسایی كهن به صورت میتراپرستان نقش بسته است كه شاید نمادی از نفوذ فرهنگی میترایی ایرانی در دین مسیح باشد. این افراد ظاهرأ به سرزمین خود بازگشته اند، اما شایعاتی هم در مورد شهید شدن این افراد توسط نیروهای هرود وجود داشت. اینان نخستین شهیدان مسیحی محسوب میشوند.

قرائن فراوانی در اثبات ایرانی بودن این افراد وجود دارد. این واقعه نشان میدهد كه فرزانگان ایرانی پیش از ظهور مسیحیت و مسیحیان:

بدنبال نور هدایت مسیح تا فلسطین رفتند،

نخستین كسانی بودند كه مسیحیت او را تأئید كردند،

نخستین كسانی بودند كه تولد او را به مادرش تبریك گفتند،

نخستین كسانی بودند كه هدایایی به اوتقدیم كردند،

و شاید نخستین كسانی بودند كه در راه او شهید شدند.

در ادامه دكتر جعفری مذهب با یادآوری  اهمیت موضوع این نشست در میراث جهانی و ایرانی، به بیان دستاوردهای آن پرداخت و به همكاران پیشنهاد كرد ازین پس در ارائه سوژه های پژوهشی فقط به ایراد سخنرانی بسنده نكنند بلكه به  تولید اسناد پژوهشی و استمرار كار نیز بیندیشند. از نظر وی هر فعالیت علمی باید ارزش های سه گانه: سود عینی، امتیاز علمی و اعتبار بین المللی داشته باشد وگرنه در حد سخنرانی باقی میماند. نشست با پرسش و پاسخ حاضران پایان یافت.