بررسی نقش اسناد ساواک در شناخت تاریخ انقلاب

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۱۶ - ۱۰:۴۹:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۲۱ - ۶:۱۲:۴۸
بررسی نقش اسناد ساواک در شناخت تاریخ انقلاب
سخنران نشست : هدایت الله بهبودی / فروردین 1392

اولین نشست مركز ایران شناسی و اسلام شناسی در سال 1392، كه ششمین نشست از مجموعه نشست های پنجاهمین سال آغاز نهضت امام خمینی (ره) نیز محسوب شده و در ادامه آنها برگزار گردید، «بررسی نقش اسناد ساواك در شناخت تاریخ انقلاب» با سخنرانی هدایت الله بهبودی در تاریخ 92/1/28 بوده است.

در این نشست كه با حضور جمعی از مورخان، متخصصان و علاقه مندان برگزار شد، نقش و اهمیت اسناد ساواك در شناخت تاریخ انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.

  بهبودی ضمن اشاره به پنج نشست گذشته، گفت: آن چه به عنوان اسناد ساواك و تحقیق در این زمینه شناخته شده، فعالیتی است كه با گشایش مركز بررسی اسناد تاریخی وابسته به وزارت اطلاعات و بایگانی سازمان اطلاعات و امنیت كشور (ساواك) از اواسط دهه 70 به روی محققین، رونق گرفته است.وی خاطر نشان كرد: انتشار اسناد، بخش زیادی از زوایای تاریخ ایران را روشن می سازد. مراكز عمده اسنادی كه اسناد آن ها به دست محققین می رسد شامل بخش های دیپلماسی و سیاسی ایران كه وزارت امور خارجه متصدی آن است و اسناد اداری و امنیتی موجود در وزارت اطلاعات است.

  وی در بخشی دیگر از سخنان خود، به ذكر انواع سند پرداخت و افزود: تلفن گرام ها، گزارش خبر، نامه ها، كشفیات، اطلاعیه ها، پوسترها و بازجویی ها از جمله مهم ترین اسنادی هستند كه می توانند به پژوهشگران كمك كنند، از مهمترین و برجسته ترین ویژگی این اسناد این است كه از تمام نقاط كشور خبر داده و ما را در جریان اتفاقات سراسر كشور قرار می دهند. 
  این تاریخ نگار انقلاب اسلامی ادامه داد: روزشمارنگاری، زندگی نامه نویسی، تدوین تاریخ عمومی كشور و تاریخ محلی از جمله كاركردهای گزارشها و اسناد است. نشست با پرسش و پاسخ حضار به پایان رسید.