کارگاه «درست‌‌نویسی و زیبانویسی»

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۱۶ - ۸:۵۲:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۱۶ - ۹:۵۹:۳۶
کارگاه «درست‌‌نویسی و زیبانویسی»
مدرس کارگاه : آرزو تجلی / اردیبهشت 1396 / آموزش

كارگاه «درست‌نويسی و زيبانويسی» در ارديبهشت 1396 در اداره كل پژوهش و آموزش برگزار شد.

 اين كارگاه، به درخواست گروه پژوهش‌هاي اسلام‌‌شناسی و ايران‌شناسی، در دو جلسه، با هدف تبیین خطاهای نگارشی و دستوری، در حوزه زبانی و محتوایی برگزار شد. این کارگاه، با ارائه آموزه‌های غیرحضوری به همکاران، باعنوان «پاره‌های نگارشی» ادامه خواهد یافت.