آشنائی با نمایه سازی منابع غیرکتابی ایران شناسی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۱۶ - ۷:۴۸:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۱۶ - ۸:۳۸:۱
آشنائی با نمایه سازی منابع غیرکتابی ایران شناسی
مدرس کارگاه : سهیلا فعال / اسفند 1395 / آموزش

كارگاه علمی «آشنائی با نمایه سازی منابع غیركتابی ایران شناسی» برگزار شد.

كارگاه علمی «آشنائی با نمایه سازی منابع غیركتابی ایران شناسی» در طی دو جلسه با پیشنهاد گروه پژوهش های اسلام شناسی و ایران شناسی و با همكاری اداره كل پردازش به مدت 5 ساعت برگزار شد. در این كارگاه مطالب مفیدی در مورد اسلوب نمایه سازی، انواع نظام های موضوعی و چگونگی استفاده از بانك مستندات نرم افزار رسا ارائه گردید و توصیفگرهای برخی از كاربرگه های منابع غیركتابی مانند عكس و تصویر، پایان نامه، و سایر منابع غیركتابی لاتین مخصوصا در حوزه ایران و اسلام مورد  بررسی قرار گرفت. نحوه استفاده و جستجوی انواع مستندات موضوع، نام اشخاص، سازمانها و اماكن جغرافیائی از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه بود. و در نهایت جلسه با پرسش و پاسخ همكاران پایان یافت.