آشنائي با مارك - مستند اشخاص

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۱۶ - ۷:۳:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۱۶ - ۷:۹:۴
آشنائي با مارك - مستند اشخاص
مدرس کارگاه : نرگس عزیزیان / آذر 1394/ آموزش
کارگاه «آشنایی با مارك- مستند اشخاص» برای کارشناسان گروه پژوهش های اسلام شناسی و ایران شناسی برگزار شد.
كارگاه سه روزه «آشنایی با مارك- مستند اشخاص» ویژه همكاران گروه پژوهش های اسلام شناسی و ایران شناسی و با هدف آشنایی بیشتر با نرم افزار رسا برگزار شد. در بانك مستند اشخاص، نام نویسندگان و مولفان مستند شده و بیوگرافی آنها در صورت لزوم ارائه خواهد گردید. معرفی شخصیت های ایران شناس و اسلام شناس از جمله برنامه های در دست انجام گروه پژوهش های اسلام شناسی و ایران شناسی است كه اطلاعات گردآوری شده به بانك مستند اشخاص اضافه خواهد شد.