مراقبت از پارشمن


تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۱۰ - ۵:۸:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۱۰ - ۵:۲۷:۵
مراقبت از پارشمن

دستور العمل مراقبت از  پارشمن


1.     از لمس كردن آثار پوستي خودداري كنيد.

2.   اسناد پوستي را بايد هميشه به آرامي و با دقت باز كنيد،چون هر گونه پارگي در سند پوستي مي تواند بسيار آسيب رسان باشد.
در هنگام استفاده از رول هاي پوستي از اشياء سنگين براي صاف نگهداشتن آن استفاده كنيد.

3.     اسناد پوستي بعد از استفاده بايد هر چه زودتر به محل ذخيره و نگهداري خود باز گردانده شوند.

4.   از تا كردن و توده كردن اسناد پوستي به شدت خودداري كنيد،چون موجب كشيدگي الياف پوست شده و در نهايت ترك خوردگي و شكنندگي آنها را به دنبال خواهد داشت.

5.   مواد پوستي را به طور مرتب بازرسي كنيد و اگر نياز به درمان هاي حفاظتي داشت با يك حفاظتگر مشورت كنيد.

6.   اگر سند پوستي شما بسيار آسيب ديده ، ترد و شكننده شده است قبل از انجام دادن هر كاري حتما" با يك حفاظتگر مشورت كنيد.

7.   براي تميز كردن اسناد پوستي از برس هاي مويي نرم از جنس موي شتر و يا جاروبرقي‌هايي با ميزان مكش كنترل شده استفاده نماييد.

جابجايي پارشمن

1.     قبل از جابه جايي از تميز بودن محلي كه سند را روي آن قرار مي دهيد اطمينان حاصل كنيد.

2.   در مورد جابه جايي سندهاي پوستي بسيار فرسوده و آسيب ديده دقت داشته باشيد كه بايد با احتياط حمل و نقل شوند،چون الياف آن‌ها فرسوده و آسيب ديده هستند بنابراين نمي توانند فشار فيزيكي زياد را تحمل كنند.

3.   سعي كنيدكه سندهاي پوستي را روي يك پشتيبان يا در يك جعبه حمل كنيدو از تميز بودن اين پوشش ها اطمينان داشته باشيد.

4.   اگر جابه جايي به طور مستقيم مورد نياز است از هر دو دست براي حمل سند استفاده كنيد و سند را از قسمت زيرين آن حمل كنيد.

5.     در هنگام جابه جايي از چروك كردن،تاكردن و آويزان كردن سندهاي پوستي خودداري نماييد.

6.   اگر به سند پوستي شما الزاماتي نظير مهر مومي آويزان است،مطمئن شويد كه مهر روي يك تكيه گاه اسفنجي قرار گرفته است.

7.    در موقع برگرداندن اسناد پوستي  داراي مهرمومي، مراقب باشيد كه سند و مهر بايد هم زمان با هم برگردانده شوند.

8.    از خاصيت هاي سند پوستي اين است كه جوهر را به خوبي سند كاغذي جذب نمي كند بنابراين متن سندفوق العاده آسيب پذير خواهدبود بنابراين در حمل و نقل آن نهايت دقت را به داشته باشيد.

انباركردن پارشمن

1.   براي ذخيره كردن اسناد پوستي، قبل از هر كاري بايد دما ، رطوبت نسبي و به طور كلي شرايط محيطي كنترل شده باشد.

2.   تمام مواد پوستي به آساني رطوبت هوا را جذب مي كنند.رطوبت بسيار بالا (بالاي 65 درصد) موجب متورم شدن الياف پوست شده و همين طور شرايط محيطي را براي رشد كپك ها و عوامل بيولوژيكي مهيا مي سازند.رطوبت بسيار پايين (پايين 22 درصد) موجب از دست دادن رطوبت دروني اثر پوستي شده و باعث چروك خوردگي و بدشكلي آن مي گردند.كاهش رطوبت همچنين موجب كم شدن توانايي پوست در جذب و دريافت رطوبت شده و الياف سست و ضعيف مي شود كه اين امركاهش انعطاف پذيري و شكنندگي پوست را به دنبال خواهد داشت.بنابراين رطوبت هوا بايد كنترل شود.

3.   نوسانات رطوبت مي تواند به آثار پوستي آسيب وارد نمايد پس بايد نوسانات رطوبت كنترل شوند . نوسانات رطوبت بايد كمتر از 5 درصد در طول مدت 24 ساعت و8/0 ±1 به صورت سالانه باشد.

4.   دماي بسيار بالا در محل نگهداري سندهاي پوستي (10-40 درجه سانتيگرادو 104-150 درجه فارنهايت) موجب جمع شدن الياف پوست و چروك خوردگي و از سوي ديگر به دليل كاهش رطوبت هوا ،پوست ترد و شكننده مي شود. دماي بالا مي تواند  موجب ناپايداري چربي موجود در پوست شده بنابراين  چربي ها را به سطح پوست آورده و مانند رسوبات بلوري شفاف يا مانند يك برآمدگي تقريباﱠ سفيد رنگ ظاهر مي شود.

5.     اسناد پوستي را دور ازموارد زير قراردهيد:

  • نور مستقيم خورشيد
  •  ديوارهاي بيروني ساختمان
  •  پنجره هاودرهايي كه به بيرون راه دارند
  • لوله كشي هاي بدون حفاظ
  •  پوشش و دريچه هاي هوا

6.   رطوبت و گرماي بيش از اندازه در محل نگهداري اين گونه آثار موجب هجوم حشرات مي شوند،زيرا اغلب حشرات مثل سوسك‌ها و بيدهاي لباس ، محصولات و مواد پوستي را براي تغذيه ترجيح مي دهند.

7.   محل نگهداري آثار پوستي بايد به طور ادواري و مرتب بازرسي و كنترل شود تا در صورت مشاهده حشرات(مرده يازنده) به شناسايي آنها پرداخت و درمان هاي ويژه براي آثار آسيب ديده انجام شود.

8.   هرگز براي ضدعفوني و از بين بردن حشرات، به طور مستقيم از حشره كش‌ها و قارچ‌كش‌ها استفاده نكنيد،زيرا مواد شيميايي مورد استفاده مي تواند به آثار آسيب برسانند.براي اين كار حتما" با يك حفاظتگر آثار تاريخي مشورت كنيد.

9.   اسناد پوستي بايد به صورت صاف و مسطح ذخيره شوند و در محافظ كاغذ بدون اسيد كه درست به اندازه آنها باشد و يا پوشه‌ها و يا جعبه‌هايي كه بدون اسيد هستند نگهداري شوند.

10.پوشش هاي پلي استري فيلم براي ذخيره سندهاي پوستي مناسب نيستند،زيرا جوهر و رنگدانه‌ها در پوست در بافت آن بخوبي كاغذ نفوذ نمي كند و بر روي سطح آن باقي مي مانددر صورت استفاده از اين پوشش‌ها ،ممكن است جوهر و رنگ‌هاي نوشته متن به پوشش‌هاي پلي استري بچسبد و به متن شما آسيب وارد نمايد . در ضمن اين پوشش‌ها با انتقال الكتريسيته ساكن موجب آسيب رساني بيشتر خواهد شد.

11.اگر اسناد پوستي شما داراي ابعاد بسيار بزرگ هستند كه نگهداري آن‌ها به صورت صاف امكان پذير نيست بايد دور يك لوله مقوايي بون اسيد لوله  شوند و در درون جعبه هاي بدون اسيد قرار گيرند.

12.اگر سند پوستي لوله شده بسيار قديمي داريد كه ترد و شكننده شده است سعي در باز كردن و صاف نمودن آن نكنيد،چون به سند آسيب مي رسانيد ، براي انجام دادن اين كار حتما" با يك حفاظتگر آثار تاريخي مشورت نماييد.