مراقبت از عکس ها


تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۹ - ۸:۲۷:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۹ - ۸:۳۰:۵۱
مراقبت از عکس ها

1.     بر روي عكس ها چيزي ننويسيد و يا چيزي روي آن نچسبانيد،مشخصات عكس بايد روي جعبه عكس و يا پاكت آن نوشته شود.

2.     اگر مجبور به شماره‌گذاري عكس‌ها شديد،شماره بايد در گوشه پشت عكس با مداد نرم نوشته شود.

3.     هرگز از گيره هاي فلزي استفاده نكنيد ،چون باعث زنگ زدگي مي شوند.

4.     از عكس‌هايي كه زياد مورد استفاده قرار مي گيرند اسكن يا كپي تهيه شود و نسخه اصلي تا حد ممكن روي دستگاه فتوكپي قرار نگيرد.

5.     عكس‌ها را تا آن جا كه ممكن است تميز نگاه داريد،چون حشرات و جانوران تمايل زيادي به خوردن ژلاتين روي كاغذ عكس را دارند. پس گرد و غبار روي عكس ها بايد زدوده شوند و اين كار بايد توسط پارچه كتاني نرم و تميز و يا برس هايي با موهاي بسيار نرم انجام شود.

6.     از قرار دادن عكس ها درتماس با بخارات گاز ناشي از رنگي كه هنوز خشك نشده و گازهاي ناشي از مواد پاك كننده به شدت خودداري كنيد.

7.    عكس هاي حلقه اي(رول شده)بايد صاف شوند،ولي در صورتي كه امكان شكستن آنها يا آسيب ديدن وجود داردابتدا بايد رطوبت كافي به آنها دادسپس آنها را صاف كرد البته  اين كار بايد توسط متخصص انجام شود.

جابجايي عكس‌ها

1.     هنگام كار با عكس دستانتان بايد خشك و تميز باشد.

2.     قبل از جابه جايي از تميز بودن محلي كه سند را روي آن قرار مي دهيد اطمينان حاصل كنيد.

3.     هنگام جابجايي دستكش هاي نخي بپوشيد.

4.     عكس ها را روي يك سطح تميز قرار دهيد.

5.     هرگز عكس ها رابدون دستكش كتاني لمس نكنيد.

6.     هنگام جابجايي عكس آن را از لبه بگيريدتا اثر انگشت بر روي آن باقي نماند.

انبار كردن عكس‌ها

1.   از قرار دادن عكس ها در محيطي مرطوب خودداري كنيد زيرا رطوبت خيلي زياد به رشد كپك كمك مي‌كند بنابراين كپك به سرعت در سطح ژلاتيني عكس پخش مي شود.

2.   از قرار دادن عكس ها در محيطي با درصد رطوبت خيلي پايين نيز خودداري كنيد،چون رطوبت خيلي پايين موجب ترك خوردن ، شكنندگي وپوسته پوسته شدن  يا لوله (رول)شدن آنها مي شود.

3.     براي نمايش عكس‌ها ،روشنايي موجود در محيط بايد 50 لوكس(واحد سنجش نور) باشد.

4.   عكس ها بايد در محفظه مناسب قرار داده شوند تا در معرض آسيب هاي محيطي نباشند،بهترين محفظه،لفاف ها يا غلاف هايي هستند كه در ساخت آنها از عناصر اسيدي استفاده نشده و پرز هم نداشته باشد.

5.   از به كار بردن لفاف هاي پلاستيكي با لايه هاي شيميايي مانندپلي وينيل كلرايد(pvc)يا هرگونه ماده اي كه در تركيب آنها سولفورها يا چسبنده‌ها به كار رفته باشند خودداري كنيد.

6.   حتما" در محفظه ها، بين هردو عكس لايه‌اي از كاغذ مرغوب و مناسب(بدون اسيد)قرار بگيرد تا عكس‌ها را از غبار و آسيب هاي ديگر محافظت كند.

7.   در صورت نگهداري عكس‌ها در آلبوم ،از آلبوم هاي مناسب استفاده شود و از بكار بردن آلبوم هايي كه در ساخت صفحات آن از پلاستيك چسب دار استفاده شده خودداري شود.