اهدا منابع از انتشارات بین المللی آبرنگ

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۷ - ۶:۵۶:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۹/۲۰ - ۸:۹:۱۴
اهدا منابع از انتشارات بین المللی آبرنگ

گروه مبادله و اهداء اداره کل فراهم آوری کتابخانه ملی با پیگیری های مستمر توانست منابع اهدایی ناشران را دریافت کند.

یکی ازبزرگترین مجموعه منابع توسط انتشارات بین المللی آبرنگ اهدا شد. این مجموعه 31593  نسخه کتاب کودک به ارزش1.120.000.000(یک میلیارد و صد و بیست میلیون)ريال است.

منابع اهدایی پس از تأمین مخازن کتابخانه، به سازمان ها، مراکز فرهنگی، کتابخانه ها و کودکان کار اهدا‌ء می شود.