رقمی سازی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۸ - ۸:۱:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۸ - ۸:۳:۲۸
رقمی سازی

ليست خدماتي كه در اداره ميكروفيلم و اسناد ديجيتال ارائه مي گردد:

  • تهيه اسكن از انواع ميكروفيلم و ميكرو فيش

 

  • تهيه اسكن از اصل آثار