خدمات آفت زدائی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۸ - ۶:۳۸:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۸/۸ - ۶:۴۹:۱
خدمات آفت زدائی

منابع آرشيوي و كتابخانه اي با گذشت زمان  و شرايط نامناسب محيطي مي توانند منبع تغذيه مناسبي براي رشد ميكرو اورگانيسم ها شامل قارچ ها و باكتري ها و نيز حشرات و جوندگان باشند. در بخش آفت زدائي؛ منابع آلوده  با روش تخصصي متداول، ضد عفوني مي شوند. خدمات ارائه شده در اين قسمت شامل موارد زير است كه بر طبق تعرفه هاي تعيين شده به متقاضيان ارائه مي شود

  • آفت زدائي آثار مكتوب با استفاده از سيستم اتيلن اكسايد در خلاء  با توجه به ظرفيت محفظه دستگاه اتيلن اكسايد در خلاء مي توان، آثار را در حجم هاي انبوه و با سرعت بالا آفت زدائي كرد.
  • ضدعفوني محيطي مخازن مراكز اسنادي و كتابخانه ها.
  • مشاوره در زمينه كنترل حشرات كتابخانه اي  و روش هاي  مبارزه با آن.
  • سم پاشي مخازن اسنادي و كتابخانه اي ساير مراكز  ، حسب درخواست و بر طبق قوانين و تعرفه هاي سازماني