اهداء منابع ناشران جمهوری خلق چین

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۳ - ۷:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۹/۲۱ - ۷:۲۲:۴۷
اهداء منابع ناشران جمهوری خلق چین
 گروه ناشران شرکت کننده در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (اردیبهشت 1396) ازجمهوری خلق چین پس از نشست با مدیرکل فرآهم آوری و حفاظت منابع کتابی و بازدید از گروه مبادله و اهداء تعداد  39 نسخه کتاب به این گروه اهدا کردند
این کتاب ها شامل :
  •  12نسخه به زبان چینی
  •  27 نسخه به زبانهای عربی ,لاتین و فارسی
لازم به ذکر است که این کتاب ها با موضوع فرهنگ و تمدن چین بوده که از انتشارات  کتابخانه ملی چین و ناشران کتب در پکن  و بعضا از ناشرین سایراستانهای چین است.