بازدید رئیس دیوان عدالت اداری از گنجینه اسناد ملی

تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۸/۱ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۹:۴۲:۴۲
بازدید رئیس دیوان عدالت اداری از گنجینه اسناد ملی

رئيس ديوان عدالت اداري  در بازديد از گنجينه اسناد ملي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران از محل نگهداري اسناد ديوان عدالت اداري  ديدن كرد

حجت الاسلام و المسلمين منتظري رئيس ديوان عدالت اداري در اين بازديد  با حضور در مخزن نگهداري اسناد  ديوان عدالت اداري  اولين  سند توليد شده توسط  ديوان با عنوان( پرونده شماره 1)  را مشاهده  و از نزديك با نگهداري و بايگاني اسناد در گنجينه اسناد ملي آشنا شد .

 بازديد از قسمت هاي  دبيرخانه اسناد اهدايي و خريداري، پيش آرشيوي، آزمايشگاه بيولوژي و بخش مرمت اسناد  بخش ديگري  از مراسم  بازديد حجت السلام منتظري  از آرشيو ملي ايران بود.

 دكتر امير مسعود شهرام نيا معاونت اسناد ملي سازمان اسناد و كتابخانه ملي نيز كه در اين بازديد رئيس ديوان عدالت اداري را همراهي مي كردند به ارائه تو ضيحاتي  در خصوص تشكيل شوراي اسناد ملي، امحاء اوراق زايد و حفاظت و نگهداري از اسناد آرشيوي پرداخت  و  نمونه هايي از پرونده هاي مهم و ملي كه از ميان  اوراق  نگهداري شده  در گنجينه ملي  شناسايي و گردآوري شده بود  را در اختيار  رئيس ديوان عدالت  اداري و  هيات بازديد كننده قرار  داد كه با استقبال آنان  روبرو شد.