مشارکت جمهوری اسلامی ایران در آموزش کتابداران سودانی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۳/۳۱ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۹:۲۴:۳۱
مشارکت جمهوری اسلامی ایران در آموزش کتابداران سودانی

سموال خلف الله وزير فرهنگ جمهوري سودان از بخش هاي مختلف كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران بازديد و با نحوه فعاليت بخش هاي مختلف سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران آشنا شد.
دكتر محمد رجبي مشاور سازمان اسناد و كتابخانه ملي در اين ديدار با بيان اين كه جمهوري اسلامي ايران همواره در كنار ملت هاي آزاديخواه و مستقل جهان قرار داشته سودان را از كشورهاي مقدم در عرصه تلاش براي رهايي از بندهاي استعمار و وابستگي دانست و گفت: جمهوري اسلامي ايران در حوزه فرهنگ نيز آمادگي مشاركت با برادران سوداني و انتقال تجربيات به اين كشور را نيز دارا مي­باشد.
وي در ادامه گفت با توجه به اين كه كشور سودان قدم هاي نخست را براي تشكيل كتابخانه ملي خود با استانداردهاي روز جهان برمي دارد سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران نيز ضمن حمايت از اين تصميم دولت سودان آمادگي خود را براي آموزش كتابداران سوداني در تهران اعلام مي دارد.
وزير فرهنگ سودان نيز در اين ديدار ضمن استقبال از پيشنهاد ارائه شده به وي و ضمن تأكيد بر لزوم استفاده كشورش و ساير كشورهاي اسلامي منطقه از تجارب جمهوري اسلامي ايران در حوزه حفاظت از ميراث مستند و مكتوب خود گفت: ايران به لحاظ فرهنگ و تاريخ، كشوري است بسيار غني و به واسطه پيشرفت هايي كه در عرصه­هاي گوناگون به آن نائل شده است، اكنون الگوي ديگر كشورهاي اسلامي است.
خلف الله بر جايگاه كتابخانه ملي در گسترش فرهنگ اسلامي در جهان اسلام و گسترش ارتباطات فرهنگي ميان دو كشور تأكيد كرد و افزود: مركز بزرگ فرهنگي چون كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران مي تواند در همبستگي ميان ملت ها نقش مهم و تأثيرگذاري ايفا كند.
وزير فرهنگ سودان تصريح كرد: بازديد از سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران باعث شد تا در جهت تقويت روابط فرهنگي و مبادله تجربيات ميان كتابخانه هاي ملي دو كشور بيشتر تشويق شويم و اميدواريم از اين تجربيات در كتابخانه ملي سودان نيز استفاده كنيم.
وي كتابخانه ملي هر كشور را مخزن فعاليت ها و محصولات فكري يك ملت دانست و گفت: قانون تأسيس كتابخانه ملي سودان مربوط به سال 1947 ميلادي مي باشد، ولي مشكلات عديده از جمله جنگ داخلي سبب شده است تا اين قانون دير اجرايي شود و اميدوارم با حمايت هاي كتابخانه ملي ايران شاهد تسريع در روند آماده شدن كتابخانه ملي سودان باشيم تا مردم ما هم بتوانند از مزاياي وجود يك كتابخانه ملي منسجم و به روز در كشور خود بهره مند شوند.
در پايان اين بازديد كه بيش از 3 ساعت به طول انجاميد وزير فرهنگ سودان متني را در دفتر يادبود سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران به ثبت رساند.
وي در بخشي از اين متن بازديد از كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران كه بسيار پيشرفته و منظم است ما را باعث شگفت زدگي خود عنوان كرد و افزود: اين نتيجه تلاش هاي يك ملت موفق است كه بايد آن را سرلوحه و الگوي كارمان قرار دهيم.