جشن یکسالگی کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران برگزارشد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۴/۱ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۹:۲۴:۱۲
جشن یکسالگی کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران برگزارشد

اولين سالگرد آغاز به كار پايگاه اينترنتي كتابخانه ملي كودكان و نوجوانان ايران بعد از ظهر روز گذشته با حضور مصطفي رحماندوست ؛ هوشنگ مرادي كرماني ؛ بيوك ملكي؛ابراهيم حسن بيگي؛سيد علي كاشف خوانساري ؛ناصر كشاورز؛ سوسن طاقديس؛طاهره ابيد؛شهرام اقبال زاده؛ زهرا موسوي و ديگر نويسندگان ادبيات كودك و نوجوان در كتابخانه ملي ايران برگزار شد.
مصطفي رحماندوست كه مديريت اين پايگاه اينترنتي را نيز برعهده دارد با اشاره به روند شكل گيري اين كتابخانه گفت: ويژگي  كتابخانه اينترنتي ما در اين است كه بچه هاي دور و نزديك از آن استفاده مي كنند. ما اعضاي مختلفي در كشورهاي دنيا داريم . بچه هاي ايراني كه خارج از كشور زندگي مي كنند يا كودكان افغان و تاجيك از مخاطبان ما هستند.
 رحماندوست در بخش ديگري از سخنان خود در رابطه با همكاري ناشران و نويسندگان با پايگاه اينترنتي كتابخانه ملي كودكان و نوجوانان ؛اظهار داشت:متأسفانه بايد بتوانيم به نويسندگان و ناشران بقبولانيم كه اگر كتابهايشان در پايگاه نمايش داده ميشود از فروش كاغذي آن كم نميشود؛چرا كه در دنيامطالعه ديجيتال برمطالعه خود كتابها تأثيري نميگذارد.
او ادامه داد: حدود 80 كتاب از من در سايت كتابخانه ملي وجود دارداما همانطور كه كتابها اينجا هست در بازار نيز به فروش مي رسد و اگر قرار بود حضور كتابها در سايت تأثيري بر فروش آنها بگذارد قطعاً من اين كار نميكردم.
 رحماندوست در ادامه افزود: خبري كه ميخواهم در اين برنامه بدهم اين است كه در مراسمي جداگانه از آقاي مرادي كرماني تقدير به عمل خواهيم آورد.اما نكته مهم اين كه يك مشكل در كار ما وجود دارد اين مشكل توضيح دادن براي نويسندگاني است كه ميخواهيم كتابشان را در سايت قرار بدهيم.
 بايد به اين نويسنده ها بقبولانيم كه ارائه نسخه ديجيتال كتابشان؛ تأثيري بر فروش نسخه كاغذي آن ندارد اما اين فرايند مجاب كردن نويسندگان هميشه به طول ميانجامد.
 در ادامه اين مراسم بيوك ملكي به شعر خواني و سوسن طاقديس به داستان خواني پرداختند. همچنين ابراهيم حسن بيگي و هوشنگ مرادي كرماني به كودكان كه در مسابقه نقاشي و داستان نويسي اين سايت برگزيده شده بودند جايزه دادند.
رحماندوست در ادامه اين برنامه پربازديدترين كتابهاي سايت كتابخانه ملي كودك و نوجوان را به ترتيب زير نام برد:
 " قصه هاي مجيد " از هوشنگ مرادي كرماني با 778 بازديد. " صد دانه ياقوت " ؛ آهنگ لالايي و " پنچ تا انگشت بودند " از مصطفي رحماندوست با به ترتيب 696 427 و 392 بازديد و كتاب " نمكي و ديو " نوشته سوسن طاقديس با 369 بازديد.
 در بخش ديگري از اين مراسم يسنا نيكروان؛ زهرا شادنيا و ايليا بيات به دليل آثار ارساليشان به اين جشن از ابراهيم حسن بيگي و هوشنگ مرادي جايزه گرفتند.
پس ازپايان برگزاري مراسم فوق الذكر سه گارگاه آموزش با عناوين توليد دفتر‘تعمير كتاب و چگونگي صحافي كتاب براي كودكان بر پا شد.