متن حکم انتصاب ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۴/۴ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۹:۲۳:۳۵
متن حکم انتصاب ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 

آقاي دكتر محمود احمدي نژاد - رئيس جمهور اسلامي ايران ورئيس هيئت امناي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا. ايران طي حكمي دكتر اسحاق صلاحي را به سمت رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي منصوب كردند .

متن حكم صادره به اين شرح مي باشد:

برادر گرامي جناب آقاي اسحاق صلاحي

 نظر به تعهد ؛ شايستگي و تجارب ارزشمند اجرايي ؛ جنابعالي را براساس تبصره  (2)  ماده (5) قاتون اساسنامه كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران و تائيد  هيات امناء اين سازمان براي مدت چهار سال به سمت "رئيس سازمان اسناد  و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران " منصوب مي نمايم .

توفيق شما را در اعتلاي فرهنگ نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و تحقق اهداف چهار گانه دولت اسلامي - عدالت محوري ؛مهرورزي ؛خدمت رساني و تعالي و پيشرفت مادي و معنوي جامعه - از خداوند منان مسالت دارم .

محمود احمدي نژاد

رئيس جمهور و رئيس هيات امناي

سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج. ا. ا