ساعت فعالیت کتابخانه ملّی یک ساعت افزایش یافت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۴/۱۰ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۹:۲۲:۱۹
ساعت فعالیت کتابخانه ملّی یک ساعت افزایش یافت
به منظور افزايش ميزان بهره مندي جامعه فرهنگي و علمي كشور ارائه خدمات كتابخانه ملي ايران ساعت فعاليت تالارهاي مطالعه اين كتابخانه يك ساعت افزايش يافت.
بر اساس دستورالعمل جديد صادر شده از طرف رياست سازمان اسناد و كتابخانه ملّي مراجعين و اعضاي اين كتابخانه مي توانند در شش ماهه اول سال تا ساعت 22 از خدمات تالارهاي مطالعه كتابخانه ملي ايران استفاده كنند.
لازم به ذكر است كه از ابتداي سال 1390 كتابخانه ملي ايران تا ساعت 21 به مراجعين خود خدمات ارائه مي داد.


روابط عمومي و امور بين الملل
سازمان اسناد و كتابخانه ملّي