انتصابات جدید درسازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۵/۱۱ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۲/۲ - ۱۳:۲۰:۱۱
انتصابات جدید درسازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

   با حكم رياست سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران؛اسماعيل شعباني به سمت سرپرست حوزه رياست ؛روابط عمومي و اموربين الملل و همچنين علي اكبر صفي پور به سمت سرپرست معاونت آموزش پژوهش و فناوري سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران منصوب شدند .

 به گزارش سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران پيش از اين  حامد ياري به عنوان مدير كل  حوزه رياست ؛روابط عمومي و اموربين الملل مشغول به كار و ادارات كل آموزش و پژوهش و فناوري نيز بدون معاون به كار خود ادامه مي داد كه با حكم دكتر صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران از اين پس آقايان شعباني و صفي پور مسئوليت اداره واحدهاي مربوط را عهده دار خواهند بود .