انتصاب جدید در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۵/۲۳ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۹:۱۷:۲۱
انتصاب جدید در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
دكتر اسحاق صلاحي رياست محترم سازمان اسناد و كتابخانه ملي طي حكمي آقاي اسماعيل شعباني را به عنوان مشاور اجرايي رياست سازمان منصوب كردند.
متن حكم بدين شرح است:
 
جناب آقاي اسماعيل شعباني
سلام عليكم
نظر به تعهد، تجارب ارزشمند و اعتماد و اطميناني كه به جنابعالي دارم شما را به عنوان مشاور اجرايي منصوب مي­نمايم.
اميد است با اتكال به خداوند تلاش صادقانه و تعامل با ساير عوامل اجرايي، سازمان را در انجام وظايف محوله قانوني ياري رسانيد.