بازدید رایزنان و نخبگان فرهنگی از کتابخانه ملی ایران


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۶/۱۹ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۹:۱۲:۲۴
بازدید رایزنان و نخبگان فرهنگی از کتابخانه ملی ایران
رايزنان و نخبگان فرهنگي ايران در بيش از 100 كشور جهان چهارشنبه 16 شهريور از سازمان اسنادو كتابخانه ملي ايران بازديد كردند.
به گزارش سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران، دكتر اسحاق صلاحي رياست محترم سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران در اين مراسم طي سخناني با توجه به اهداف سه گانه سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران در گردآوري، صيانت، حفاظت و اشاعه از هر آنچه كه در حوزه ايران، اسلام و انقلاب اسلامي به شكل مكتوب و غير مكتوب است، اشاره كرد و گفت: سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران هر آنچه مربوط به اين سه حوزه و توسط ايرانيان خارج از كشور و مباحث علمي و فني كه در جهان توليد شده است را گردآوري مي كند.
وي به وظيفه بازگرداندن هويت تاريخي و علمي ملت توسط كتابخانه ملي ايران اشاره كرد و گفت : از شيخ اشراق، ملاصدرا، فارابي و ابن سينا سالها كشورهاي غربي بدون بردن نام و نشاني از آنها به نفع كشور خود استفاده كردند كه كتابخانه ملي با مشاركت و نقش رايزنان فرهنگي اين هويت را به كشور و ملت ايران بازمي گرداند.
دكتر صلاحي در بخش ديگري از سخنان خود به كارآمدي ديپلماسي فرهنگي به جاي ديپلماسي سياسي اشاره و سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران را از جنبه ملي و فرهنگي بودن رابط و پل فرهنگي ميان كشورها و ملت ها دانستند.
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران در خصوص همكاري با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي افزودند: به دليل اهداف مشترك اين دو نهاد مي بايست با همكاري تنگاتنگ در حوزه هاي مختلف به منظور معرفي امكانات، منابع و كتب گوناگون و نسخ خطي كتابخانه ملي در جهت حفظ و اشاعه ي فرهنگ ايراني و انقلاب اسلامي ، تعامل روزافزوني با كشورهاي اسلامي و ديگر ملل و نيز شخصيت هاي فرهيخته ي ايراني خارج از كشور داشته باشيم.
وي خاطر نشان كرد: رويكردهاي جديدي در سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران در حال شكل گرفتن است، تا كنون اينگونه تفكر مي شد كه هر چه پاركينگ ها شلوغ تر باشد، سازمان كارايي بيشتري دارد كه اين تفكر قرن نوزدهمي است، در صورتي كه در قرن بيست و يكم يك محقق در اقصي نقاط كشور بايد بتواند به منابع دسترسي داشته باشد. رويكرد جايگزين توليد فكر و راه اندازي شيفت شب كتابخانه ملي ايران به عنوان چهارمين كشور جهان در همين راستا مي باشد.
رويكرد جديد سازمان در نوع نگاه به طبقه بندي علوم، ايجاد شاخص ها و استانداردهاي بومي كتابخانه اي ، برگزاري همايش سراسري با موضوع نگاهي نو به علوم كتابداري در ايران و برگزاري آن توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي بخش ديگري از صحبت هاي دكتر صلاحي در جمع رايزنان فرهنگي ايران بود.
دكتر صلاحي هم چنين به اولويت تعامل با كشورهاي همسايه همزبان، هم كيش و فرهنگ اشاره كردند و تاريخ و فرهنگ مشترك را در همكاري هاي بين ملت هاي همسايه مهم ارزيابي كردند.
همچنين دكتر صلاحي رياست محترم سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران رايزنان و نخبگان فرهنگي كشورمان در كشورهاي خارجي را به عضويت افتخاري كتابخانه ملي ايران درآوردند.
در ادامه اين ديدار مسئولان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در سخناني بر گسترش همكاري بين سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي اشاره و مجموعه لوح فشرده از كتاب هايي كه از فارسي به ساير زبانها ترجمه و چاپ شده بود را به سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران اهدا كرد. اين مجموعه مشتمل بر 3000 كتاب مي باشد كه از زبان فارسي به 28 زبان زنده دنيا ترجمه و توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي چاپ شده اند.
لازم به ذكر است مقرر شد كارگروه هاي تخصصي مابين دو سازمان در آينده نزديك براي ارائه راهكارهاي عملي ايجاد شود.
در ابتداي اين مراسم رايزنان و نخبگان فرهنگي ايران از تالارهاي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران بازديد كردند .