انتصاب جدید در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۶/۲۵ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۹:۱۰:۵۲
انتصاب جدید در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
 
با حكم دكتر صلاحي رياست سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران خانم فريبا فرزام به عنوان  مشاور در كميته ملي حافظه جهاني منصوب گرديد
متن حكم  رياست سازمان به دين شرح است :
 
سركار خانم فريبا فرزام
 
سلام و عليكم
نظر به تعهد ؛سوابق و تجارب ارزنده ؛به موجب اين حكم شما رابه عنوان مشاور در اموركميته ملي حافظه جهاني منصوب مي نمايم.
اميدوارم با اتكال به خداوند متعال و با استفاده از ظرفيت ها؛امكانات و تعامل سازند با سازمانها و نهاد ها در انجام وظايف محوله موفق باشيد .
 
 
 
                                                                                        
                                                                                       اسحق صلاحي
                                                                         رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران