روایت اسنادی گرجیان مقیم ایران در گنجینه اسناد ملی ایران


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۶/۲۶ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۹:۱۰:۳۳
روایت اسنادی گرجیان مقیم ایران در گنجینه اسناد ملی ایران
عكس هايي تاريخي از گرجيان مقيم ايران در اختيار گنجينه اسناد ملي ايران قرار گرفت.
همزمان با برگزاري سومين كنگره بزرگداشت زبان مادري گرجي در فريدونشهر در 18 شهريور ماه 90 مجموعه اي از عكس هاي تاريخي ايرانيان گرجي توسط امين الله قلاني از كارشناسان سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران براي تنظيم، ثبت و نگهداري در اختيار سازمان اسناد و كتابخانه ملي قرار گرفت.
اين مجموعه تصاويري از فرهنگ، آئين ها، پوشش مردان و زنان، معماري و جغرافياي بزرگترين سكونت گاه گرجيان در ايران است و مي تواند منبع ارزشمندي براي پژوهشگران حوزه هاي تاريخ محلي، علوم اجتماعي، مردم شناسي و ايران شناسي باشد.
قديمي ترين عكس موجود در ايران از روستاي آخوره(فريدونشهر فعلي)، سكونتگاه گرجي زبانان ايران در 145 سال پيش، مردان آخوره در يكصد و بيست سال قبل و مجموعه عكس هايي از آمباكو چيلدزه كارمند بانك استقراضي كه در آرشيوهاي گرجستان نيز نگهداري مي شود ، از جمله تصاوير اين مجموعه مي باشند.