آفت زدایی منابع و مراکز اسنادی و کتابخانه ای توسط کتابخانه ملی ایران


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۶/۲۷ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۹:۹:۳۸
آفت زدایی منابع و مراکز اسنادی و کتابخانه ای توسط کتابخانه ملی ایران
اسناد و كتاب هاي بنياد شهيد و امور ايثارگران و حوزه ي علميه ي مروي توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران آفت زدايي شدند.
در راستاي اهداف كلان اداره كل حفاظت و نگهداري سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران در ارائه خدمات حفاطت و نگهداري منابع و مخازن مراكز اسنادي و كتابخانه ها، اسناد و كتاب هاي بنياد شهيد و امور ايثارگران و حوزه ي علميه ي مروي آفت زدايي شدند.
ارائه خدمات حفاظت و نگهداري از جمله ضدعفوني و آفت زدايي آثار مكتوب، ضد عفوني محيطي مراكز اسنادي و كتابخانه ها، سمپاشي و طعمه گذاري جهت پيشگيري از شيوع انواع قارچ وحشرات در مخازن و آرشيوها، مبارزه با آفات و آلودگيها و ارائه مشاوره در نحوه ي كنترل آنها به مراكز اسنادي و كتابخانه يكي از اهداف سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران است.