اجرای طرح پایش محیطی مخازن سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۷/۳ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۹:۷:۱۱
اجرای طرح پایش محیطی مخازن سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران در تابستان گذشته اقدام به پايش (سياست حفاظت پيشگيرانه) مخازن نموده است.
در راستاي اهداف و سياست هاي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران، افزايش حجم توليد و ورود كتاب ها به مخازن، لزوم حفظ منابع و ميراث نسل هاي پيشين و همچنين جلوگيري از هزينه هاي بالاي مرمت و ترميم منابع آسيب ديده، كتابخانه ملي ايران به اقدامات پيشگيرانه جهت حفاظت منابع نموده است.
سنجش ميزان آلودگي و شرايط فيزيكي نگهداري اسناد و كتابهاي مخازن، وروي سيستم هواساز مخازن، سنجش پارامترهاي فيزيكي نگهداري و مقدار آلاينده هاي بيولوژيكي، شناسايي آلودگي ها و مقايسه آن با سطح استاندارد بين المللي حفاظت و نگهداري از جمله اين اقدامات مي باشد.