برگزاری نشست اعضای مهتاب در کتابخانه ملی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۷/۱۲ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۹:۴:۲۳
برگزاری نشست اعضای مهتاب در کتابخانه ملی

نشست اعضاي مجمع هماهنگي مراكز تاريخ پژوهي و بانكهاي اسنادي (مهتاب) يكشنبه 10 مهرماه در ساختمان كتابخانه ملي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران برگزار شد.

در اين نشست كه به دبير كلي دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي تشكيل شد، مسائل تاريخي، اسنادي و پيگيري مصوبات قبلي مجمع مورد بحث و نظر قرار گرفت.

موافقت با عضويت مركز اسناد و بايگاني راكد قوه قضائيه در مهتاب از مصوبات اين جلسه بود.