همایش "مدیریت اسناد الکترونیکی" در گنجینه اسناد ملی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۷/۱۲ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۹:۳:۲۹
همایش
همايش "مديريت اسناد الكترونيكي" دوشنبه 18 مهر ماه در ساختمان گنجينه سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران برگزار مي شود.
به گزارش سازمان اسناد و كتابخانه ملي، همايش "مديريت اسناد الكترونيكي" با حضور رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي در ساختمان گنجينه برگزار خواهد شد.
گسترش تعامل و هماهنگي ميان آرشيو ملي و دستگاه هاي دولتي و ارائه راهكار مناسب براي موانع و مشكلات در امور اسنادي از جمله اهداف اين همايش مي باشد.
همچنين در اين همايش كارگاه آموزشي با عنوان "آشنايي با اسناد الكترونيكي" برگزار و به شركت كنندگان در اين كارگاه آموزشي گواهينامه دوره اعطاء خواهد شد.
لازم به ذكر است زمان برگزاري اين همايش از ساعت 9 تا 15 مي باشد.