قارچ های آسیب رسان به منابع آرشیوی و کتابخانه ای کتاب شد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۷/۱۹ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۹:۰:۴۶
قارچ های آسیب رسان به منابع آرشیوی و کتابخانه ای کتاب شد

كتاب "اطلس قارچ شناسي (قارچ هاي آسيب رسان به منابع آرشيوي و كتابخانه اي)" منتشر شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج. ا. ا.، كتاب "اطلس قاچ شناسي (قارچ هاي آسيب رسان به منابع آرشيوي و كتابخانه اي)" نوشته نگار رئيس نيا توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي منتشر شد.
اين كتاب به طور اختصاصي به معرفي بالغ بر 45 گونه از رايج ترين قارچ هاي ميكروسكوپي به عنوان آلايندگان زيستي و يكي از مهمترين عوامل آسيب رسان به منابع آرشيوي و كتابخانه اي پرداخته است.
كتاب "اطلس قاچ شناسي (قارچ هاي آسيب رسان به منابع آرشيوي و كتابخانه اي)" در 5 فصل تنظيم شده و به معرفي هايفوميستهاي شفاف يا بي رنگ (Hyaline Hyphomycetes) ، هايفوميستهاي رنگي يا قارچهاي سياه (or demateceous fungi PhaeoHyphomycetes )، زيگوميستها (Zygomycets) ، كوئلوميستها (Ceolemycetes) و آسكوميستها (Ascomycetes) از گونه هاي قارچي ميكروسكوپي پرداخته است.
نمونه گيري مستقيم آثار و منابع آرشيوي و كتابخانه اي كاغذي و مجلد ارجاع شده به اداره كل حفاظت و نگهداري سازمان اسناد و كتابخانه ملي و معرفي گونه هاي قارچي بدست آمده از آن و مراكز مطالعات آرشيوي و كتابخانه اي ساير كشورهاي جهان از ويژگي هاي مهم اين كتاب است.
ازنكات مورد توجه در اين كتاب فصلي با نام فرهنگ واژه است كه در آن اصطلاحات نامانوس و واژه هاي تخصصي قارچ شناسي مورد استفاده در بخش هاي مختلف كتاب به صورت قابل فهم تعريف شده است.
دانشجويان رشته هاي بيولوژي، ميكروبيولوژي، قارچ شناسي ، مرمت آثار تاريخي ، كتابداري ، همچنين كارشناسان حفاظت و نگهداري از منابع آرشيوي و كتابخانه اي و آسيب شناسي مي توانند از اين كتاب استفاده كنند.
لازم به ذكر است، سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا. كتاب "اطلس قاچ شناسي (قارچ هاي آسيب رسان به منابع آرشيوي و كتابخانه اي)" را در 182 صفحه رنگي و در شمارگان 1500 نسخه منتشر كرده است.