نمایشگاه مجازی اسناد وزارت بهداری در کتابخانه ملی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۷/۲۲ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۸:۵۹:۱۳
نمایشگاه مجازی اسناد وزارت بهداری در کتابخانه ملی
نمايشگاه مجازي اسناد وزارت بهداري در وب سايت سازمان اسناد و كتابخانه ج. ا. ا. ايجاد شده است.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج. ا. ا.، به مناسبت سالروز تشكليل وزارت بهداري در سال 1320، كتابخانه ملي اقدام به معرفي اسناد وزارت بهداري در وب سايت سازمان كرده است. در اين نمايشگاه مجازي 27 برگ سند و ذيل 15 عنوان به نمايش عمومي گذاشته شده است.
درخواست وزارت فرهنگ از وزارت بهداري براي انجام معاينات دوره اي پزشكي و مداواي دانش آموزان بي بضاعت، مكاتبه وزارت دارائي با وزارت بهداري با موضوع نحوه تامين خواربار و مواد غذايي بيمارستان ها و دستگاه هاي بهداشتي وابسته به وزارت بهداري، اعلاميه وزارت بهداري با موضوع بي خطر بودن بيماري آنفولانزا و چگونگي درمان آن، گزارش دكتر راجي وزير بهداري به نخست وزير با موضوع وضعيت آب شيراز، رونوشت بخشنامه نخست وزير به وزارت بهداري با موضوع ارسال مكاتبه هاي مربوط به مسائل بهداشتي و تنظيم خانواده از جمله اسناد نمايش داده شده در اين نمايشگاه است.