دکتر صلاحی: حفظ و پاسداری از میراث مستند به عنوان هویت کشور وظیفه کتابخانه ملی است


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۸/۳ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۸:۵۳:۴۷
دکتر صلاحی: حفظ و پاسداری از میراث مستند به عنوان هویت کشور وظیفه کتابخانه ملی است

رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي در سالگرد روز جهاني ميراث ديداري و شنيداري، ميراث ديداري و شنيداري را هويت يك كشور و حفظ و پاسداري از اين ميراث را وظيفه همگان و كتابخانه ملي دانست.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا.، دكتر اسحق صلاحي در سخناني در سالگرد روز جهاني ميراث ديداري و شنيداري، ضمن خير مقدم به نخبگان، فرهيختگان و ميهمانان حاضر در مراسم به تحولات سريع در قرن بيست و يكم اشاره كرد و گفت: در 100 سال گذشته در پارادايم هاي مختلفي از جمله حوزه ديداري و شنيداري تغييرات زيادي رخ داده است كه باعث ناهماهنگي و ناسازگاري بين تجهيزات فن آورانه، نياز بشر و نحوه ي برآوردن اين نياز ها شده است.
وي ادامه داد: در عرصه ديداري و شنيداري تغيير پارادايم فن آوري، تجهيزات و ساز و كار از آنالوگ به ديجيتال و سرعت زياد تغييرات در اين عرصه از چالش هاي جدي پيش روست كه مديريت در اين حوزه را سخت تر كرده است.
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي عرصه ديداري و شنيداري را شمشير دولبه اي خواند كه در عين اينكه قدرتمند و مفيد است و امكان ارتباط همه جهانيان با هم را فراهم مي كند، هويت ملي و جهاني را دستخوش تغيير و چالش كرده است .
وي با اشاره به اهميت مديريت آينده هاي مطلوب گفت: آينده هاي الزامي، احتمالي و مطلوب سه نوع آينده هايي هستند كه پيش رو داريم، اميدواريم بتوانيم آينده هاي مطلوب را بسازيم و تسليم شرايط آينده هاي تحميلي و الزامي نشويم.
دكتر صلاحي حفظ، اشاعه و افزايش آگاهي دولت ها و ملت ها از ميراث جهاني ديداري و شنيداري را از اهداف اين روز و تشكيل حافظ جهاني خواند و افزود: تشكيل حافظه جهاني در سال 1992 براي حفظ و مديريت ميراث جهاني مستند تشكيل شده است و سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران به عنوان رئيس كميته ملي حافظه جهاني در ايران به همراه كميته ملي يونسكو تا كنون 5 اثر ايراني را ثبت جهاني و چندين اثر را ثبت ملي كرده است.
وي با اشاره به شعار امسال يونسكو با عنوان "ببينيم، بشنويم و يادبگيريم= see, hear and learn" آن را برگرفته از متون ديني اسلام دانست و افزود: سمع و بصر از ابزارهاي معرفتي است كه نشان دهنده اين است كه بشر در نهايت در استخراج مطالب ناب از تفكر ديني استفاده مي كند.
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي نبود قانون مدون و كمبود منابع انساني متخصص در عرصه ديجيتال از توليد تا نگهداري را از تهديدها و چالشهاي اين عرصه خواند و افزود: در منابع چاپي بر اساس قانون واسپاري هر ناشري موظف به ارائه 2 نسخه از توليدات چاپي به كتابخانه ملي است، اما سرعت در عرصه ديجيتال و نبود قانون مدون در اين عرصه، صيانت از اين اسناد را كه حداقل وظيفه ماست، دچار چالش كرده است.
وي افزود: كميته ملي حافظه جهاني پس از برگزاري جلسات ارزيابي با همكاري كميسيون ملي يونسكو سه اثر ملي شامل تصاوير و سخنان امام خميني (ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، سروده ها، نواها و موسيقايي انقلاب اسلامي و سروده ها، نواها و موسيفايي دفاع مقدس را ثبت ملي كرد و امروز لوح ثبت آن به سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اهدا خواهد شد تا از اين ميراث گران سنگ حفاظت و نگهداري كند.
27 اكتبر برابر با 5آبان سالگرد روز جهاني ميراث ديداري و شنيداري است و سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران با همكاري كميسيون ملي يونسكو و كميته ملي حافظه جهاني پنجمين سالگرد روز جهاني ديداري و شنيداري را برگزار كردند.