اکبر عالمی : هر تصویر با خودش یک داستان به همراه دارد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۸/۳ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۸:۵۳:۱۲
اکبر عالمی : هر تصویر با خودش یک داستان به همراه دارد
دكتر اكبر عالمي، دانشيار دانشكده هنر دانشگاه تربيت مدرس و كارشناس سينما و رسانه درمراسم روز جهاني ميراث حافظه ديداري شنيداري در كتابخانه ملي ثبت تصاوير را داراي اهميت خواند وافزود كه هر تصوير شايد به اندازه يك داستان مطلب داشته باشد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا وي افزود: شما مي دانيد كه شصت درصد از داشته هاي ما از راه چشم و بيست درصد از راه گوش به انسان منتقل مي شود و اين مسئله نشان دهنده ذي اهميت بودن اين عطاياي الهي براي انسان در راه كسب معرفت است.
اين كارشناس و استاد دانشگاه در ادامه افزود: تصاوير بر زندگي ما تاثير عميقي مي گذارند و ما چه خواسته يا ناخواسته و چه آگاه و ناآگاه از آنها متاثرهستيم.
عالمي گفت: زبان تصوير زباني جهاني است و هر تصوير مي بايست توسط چند كارشناس بررسي شود تا پي به محتواي آن برد.
دكتر عالمي در پايان يادآوري كرد كه امروزه هنرهاي تصويري و از جمله عكاسي از حالت انحصاري خارج شده و وارد عامه مردم گشته است و اين مسئله يه معني تولد دوباره عكس و تصويراست.