چهارمین نشست اعضای مهتاب امروز برگزار می شود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۸/۷ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۸:۵۲:۰
چهارمین نشست اعضای مهتاب امروز برگزار می شود
چهارمين نشست اعضاي مجمع هماهنگي مراكز تاريخ پژوهي و بانك هاي اسنادي (مهتاب) امروز (يكشنبه 8 آبان ماه) برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا.ا، در اين نشست كه به دبير كلي دكتر اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران تشكيل مي شود، مسائل تاريخي، اسنادي و پيگيري مصوبات قبلي مجمع مورد بحث و نظر قرار خواهد گرفت.
چهارمين نشست اعضاي مهتاب در دفتر ادبيات انقلاب اسلامي برگزار مي شود.