دیدار مدیرکل امور بین الملل ریاست جمهوری با رئیس کتابخانه ملی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۸/۳۰ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۸:۳۸:۴۰
دیدار مدیرکل امور بین الملل ریاست جمهوری با رئیس کتابخانه ملی

مدير كل بين الملل معاونت امور سياسي دفتر رياست جمهوري با دكتر اسحق صلاحي ديدار كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا.، در ديدار رئيس كتابخانه ملي با محمدرضا فرقاني مسائل مشترك در حوزه بين الملل و تعامل و همكاري في مابين مورد بحث و بررسي قرارگرفت.
فرقاني در اين ديدار با توجه به غناي محتوايي كتابخانه ملي، از آن با عنوان مكان عظيم و با شكوه تجميع ميراث علمي و فرهنگي ايران ياد كرد.
دكتر صلاحي نيز بر مساعدت معاونت امور سياسي دفتر رياست جمهوري در جمع آوري و تهيه اسناد و كتاب هاي خطي فارسي در كشورهاي منطقه و همكاري در ثبت ميراث ماندگار ايراني در حافظه جهاني تاكيد كرد.
در حاشيه اين ديدار كارشناسان دفتر امور بين الملل حوزه معاونت امور سياسي دفتر رياست جمهوري از بخش هاي مختلف كتابخانه ملي بازديد كردند.