شیوه نامه تاریخ شفاهی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی تدوین می شود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۹/۶ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۸:۳۶:۳۷
شیوه نامه تاریخ شفاهی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی تدوین می شود

به منظور يكسان سازي فعاليت هاي تاريخ شفاهي در سازمان اسناد  و كتابخانه ملي ايران و مراكز استاني آن، شيوه نامه تاريخ شفاهي تدوين مي شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا.، كتابخانه ملي ايران در راستاي تحقق طرح تاريخ شفاهي در سازمان، به فعاليت هاي مصاحبه، ساماندهي منابع حاصل از مصاحبه، اطلاع رساني منابع تاريخ شفاهي، بررسي ابعاد حقوقي و قانوني تاريخ شفاهي و برگزاري نمايشگاه هاي تاريخ شفاهي اقدام نموده است.

در همين راستا سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران براي استاندارد سازي و يكسان سازي اين فعاليت ها، اقدام به جمع آوري و تكميل اطلاعات و تدوين شيوه نامه مناسب نموده است تا متخصصان تاريخ شفاهي در داخل و خارج سازمان از اين شيوه نامه بهره مند شوند.